Παράλληλο Μηχανογραφικό για εισαγωγή σε Δημόσιο Ι.Ε.Κ.

 
μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό δελτίο σας μέχρι την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 και ώρα 23:59, για ειδικότητες σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. και αφορούν στο Α' εξάμηνο κατάρτισης χειμερινού εξαμήνου 2021.
 
• οι υποψήφιοι που συμμετείχανε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2021
• και οι τελειόφοιτοι που απέκτησαν απολυτήριο Λυκείου το 2021, ανεξάρτητα από το αν συμμετείχαν ή όχι στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του ίδιου έτους,
 
Όσοι δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή σε Δ.Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, στην αντίστοιχη διαδικασία που γίνεται κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο στο σύστημα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων σε Δ.Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ .
 
Για πληροφορίες και υποστήριξη στη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού :
Τηλ. Επικοινωνίας: 2691022177
 
Δημόσιο ΙΕΚ Αιγίου