ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022Β

Για να δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2022Β πατήστε εδώ.

Για τους εξωτερικούς εργαστηριακούς χώρους και το Εργαστηριακό κέντρο προηγούνται εκπαιδευτές των αντίστοιχων φορέων ενταγμένοι στο μητρώο εκπαιδευτών (άρθρο 7 υπ’ αρίθμ. απόφασης Κ1/104717-13-08-2020).