Για να δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2023Α πατήστε εδώ.

Για τους εξωτερικούς εργαστηριακούς χώρους και το Εργαστηριακό κέντρο προηγούνται εκπαιδευτές των αντίστοιχων φορέων ενταγμένοι στο μητρώο εκπαιδευτών (άρθρο 7 υπ’ αρίθμ. απόφασης Κ1/104717-13-08-2020).

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές να ελέγχουν το πρόγραμμα όλων των τμημάτων για μαθήματα της ειδικότητάς τους.