ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΔΙΕΚ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

https://diek.it.minedu.gov.gr.

Το ηλεκτρονικό σύστημα ανοίγει τη Παρασκευή 25/08/2017 και ώρα 14:00 και θα κλείσει τη Παρασκευή 01/09/2017 και ώρα 10.00.