ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 2020-2021

Σύστημα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων σε Δ.Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 1-9-2020 ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 9-9-2020.