Δείτε το νέο κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ

 

 ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΚ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022