Δείτε το νέο κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ

   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΚ Ιούνιος 2014