Κατάρτιση μετά από το 2013Β

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

(με το νέο κανονισμό σπουδών)

pdf2ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ


Για καταρτιζόμενους που πραγματοποίησαν έναρξη της ειδικότητάς τους από το 2013Β και μετά

(από 01 Οκτωβρίου 2013):

Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση ή η Μαθητεία σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και τέταρτου εξαμήνου φοίτησης ή μετά τη λήξη των τεσσάρων εξαμήνων κατάρτισης.

Η περίοδος Πρακτικής Άσκησης πρέπει να είναι συνεχόμενη ή και τμηματική χωρίς όμως να υπερβαίνει χρονικά το ένα (1) ημερολογιακό έτος.

Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται την πρώτη (1η) και δεκάτη πέμπτη (15) κάθε μήνα.

Το ωράριο Πρακτικής Άσκησης καθορίζεται στις έξι (6) έως οκτώ (8) ώρες ημερησίως, πρωί ή απόγευμα, πέντε (5) μέρες εβδομαδιαίως. Οι ασκούμενοι δεν πρέπει να απασχολούνται την Κυριακή και τις επίσημες αργίες.

Κάθε ασκούμενος τηρεί βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, το οποίο διατίθεται από το Ι.Ε.Κ.

Κάθε καταρτιζόμενος που επιθυμεί να ξεκινήσει Πρακτική Άσκηση, υποβάλει στο Ι.Ε.Κ. (πριν από την έναρξη της Πρακτικής) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ Ή ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Οι σπουδαστές που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν από την υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση με Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης. Όσοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, προσμετρούνται στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης, εφόσον το επιθυμούν, με Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.