Εκπαιδευτική επίσκεψη στο συνεργείο ΒΑΜΒΑΚΑΣ

Εκπαιδευτική επίσκεψη την Δευτέρα 3-04-2017 του τμήματος «Τεχνικός Μηχανοτρονικής» Δ' εξαμήνου στο συνεργείο «ΒΑΜΒΑΚΑΣ» στα πλαίσια του μαθήματος «Διάγνωση βλαβών αυτοκινήτων» . Την επίσκεψη οργάνωσε και συνόδευσαν οι εκπαιδευτές του μαθήματος κ. Δήμου Ελένη και Μεγαρίτη Βασιλική