ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023Α

Για να δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2023Α πατήστε εδώ.

Για τους εξωτερικούς εργαστηριακούς χώρους και το Εργαστηριακό κέντρο προηγούνται εκπαιδευτές των αντίστοιχων φορέων ενταγμένοι στο μητρώο εκπαιδευτών (άρθρο 7 υπ’ αρίθμ. απόφασης Κ1/104717-13-08-2020).

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές να ελέγχουν το πρόγραμμα όλων των τμημάτων για μαθήματα της ειδικότητάς τους.