ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023Β

Για να δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2023Β πατήστε εδώ.

Για τους εξωτερικούς εργαστηριακούς χώρους και το Εργαστηριακό κέντρο προηγούνται εκπαιδευτές των αντίστοιχων φορέων ενταγμένοι στο μητρώο εκπαιδευτών (άρθρο 7 υπ’ αρίθμ. απόφασης Κ1/104717-13-08-2020).

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές να ελέγχουν το πρόγραμμα όλων των τμημάτων για μαθήματα της ειδικότητάς τους.