ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2024Α

Ολοκληρώθηκαν οι αναθέσεις των μαθημάτων σε εκπαιδευτές στη ΣΑΕΚ Αιγίου και ανακοινώνεται το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων σε κάθε ειδικότητα.

Ενημερωθείτε για το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2024Α ανά ειδικότητα από τον παρακάτω σύνδεσμο:

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων